Därför måste du som frilansare ha koll

Det är mycket att hålla reda på när du arbetar som frilansare. Det är allt från skatter till moms som en frilansare måste hantera. Du är även själv ansvarig över vilken lön du får varje månad.

Att vara frilansare innebär mycket mer än att bara utföra olika projekt åt uppdragsgivare. Du behöver även ha kunskap om skatt, moms och egenavgifter när du är frilansande musiker. Att kunna besvara frågan vad betyder moms är bra när du arbetar som frilansare. Moms eller även kallas mervärdesskatt är en typ av konsumtionsskatt som betalas på varor och tjänster i Sverige. Alla företag måste betala moms. Momsen ska vara en del av fakturan men är något som du inte kan räkna som dina egna pengar. Du sätter alltid priset och sedan lägger du på momsen. Det finns olika momssatser, det är viktigt att du använder rätt moms.

“Jag vill tjäna pengar på det jag gör. ” Läs mer här

Frilansare ansvarar för den egna lönen

Förutom moms ska du även hålla koll på skatter och egenavgifter. När du frilansar måste du tänka på att summan du fakturerar inte är det du får i fickan. På summan ska skatt och egenavgifter dras av. Du kan räkna med att kunna behålla drygt 50 procent av summan som du har fakturerat. Du som frilansande musiker måste själv räkna ut hur många uppdrag du måste göra för att få den månadslönen du vill ha. När du är frilansare kan du alltid vara egenanställd och slippa lägga tid på alla administrativa uppgifter med skatt, moms och egenavgifter.