Rigga en scen för utomhuskonsert

En välplanerad och korrekt riggad scen är avgörande för en lyckad utomhuskonsert. Här följer viktiga aspekter att tänka på när man riggar både scen och backstage-område.

Utomhus konsertNär du planerar att arrangera en konsert utomhus på en tillfällig plats, är det viktigt att ha en genomtänkt strategi för hur scenen ska riggas. En bra startpunkt är att hyr scen och scenpodie som passar evenemangets storlek och typ av musik som ska framföras. Förutom detta behöver flera andra faktorer beaktas för att säkerställa ett framgångsrikt event.

Planering av scenuppställningen

Först och främst måste du välja rätt plats för scenen. Den bör placeras så att den erbjuder god sikt från alla vinklar där publiken kommer att stå eller sitta. Tänk också på solens läge; undvik direkt solljus mot artisternas ansikten eller publikens ögon.

Nästa steg är att säkerställa stabilitet och säkerhet. Scenen måste vara robust nog för att hantera både artisterna och deras utrustning utan risk för kollaps. Kontrollera alltid underlaget noggrant innan uppbyggnad.

Belysning och ljudsystem är två kritiska komponenter som kräver noggrann planering. Belysningen bör inte bara fokusera på artisten men även skapa stämning i området runtomkring scenen, medan ljudsystemet ska vara tillräckligt starkt för hela publiken utan störningar eller ekoeffekter.

Backstage-området

Ett välorganiserat backstage-område är lika viktigt som själva scenen. Detta område bör inkludera omklädningsrum, viloområden samt ett utrymme där artister kan göra sig i ordning före sina framträdanden. Tillgång till el är avgörande, inte bara för de tekniska aspekterna såsom belysning och ljudutrustning men även för andra behov såsom laddare till elektronisk utrustning samt kylskåp om mat eller dryck behöver hållas kallt. Säkerheten backstage får inte heller försummas; se till att obehöriga inte har tillträde hit genom tydliga markeringar eller vakter vid ingångarna.

Logistik & Nödvändigheter

Vid större evenemang kan det vara nödvändigt med mobila toaletter nära både publik- och backstage. Planera även in transportvägar som gör det enkelt att frakta utrustning in och ut ur området utan hinder. Se också till att ha en beredskapsplan ifall vädret skulle förändras drastiskt under evenemanget, tält, presenningar eller liknande kan behöva finnas redo vid behov.

Innan konserten måste du också se över vilka lokala regleringar som gäller för offentliga evenemang samt ansöka om tillstånd från kommunen eller andra myndigheter. Detta inkluderar även eventuella bullerrestriktioner samt säkerhetsföreskrifter.

Sista kontroller inför konserten

Innan konserten börjar, dubbelkolla all teknisk utrustning: mikrofoner, högtalare, ljuskällor osv., så allt fungerar felfritt när showen drar igång. Gör också gärna ett genrep med artisterna för sista justeringar av ljudnivåer samt belysningsinställningar. Slutligen, kommunikation bland teamet bakom kulisserna via radioapparater eller mobiltelefoner hjälper till mycket under dagen då snabba beslutsfattanden ofta blir nödvändiga!